Cursus ABC

Heftruck opleiding

Een heftruck is een magazijnhulpmiddel waarvoor een bestuurder bepaalde kennis en vaardigheden nodig heeft om veilig zijn werk te kunnen doen. Wilt u heftruckchauffeur worden of ben u al werkzaam in deze functie, dan moet u volgens de Arbowet specifieke deskundigheid hebben.

Met de opleidingen van HeftruckNederland kunt u zich deze kennis en vaardigheden eigen maken. Wij bieden drie heftruck trainingen aan:

Na het volgen van de heftruck opleiding en het behalen van het heftruck diploma bent u in staat om veiliger en efficiënter te werken.

Reachtruck opleiding

De reachtruck, een type heftruck, is kleiner en wendbaarder dan een gewone heftruck. Om dit magazijnhulpmiddel te kunnen besturen moet u volgens de Arbowet voldoende en goede instructies hebben gekregen. Uw werkgever zal echter van u verlangen dat u over een reachtruck diploma beschikt of dit behaalt.

U maakt zich de benodigde vaardigheden en kennis eigen door een van de opleidingen van HeftruckNederland te volgen. U kunt zich bij ons inschrijven voor drie reachtruck trainingen:

Heeft u de reachtruck opleiding gevolgd en het diploma behaald, dan bent u vaardig genoeg om een reachtruck te bedienen.

Hoogwerker opleiding

Werken met een hoogwerker als u onervaren en ongetraind bent, kan risicovol zijn voor zowel uzelf als uw omgeving. Uw werkgever zal u verplichten om een opleiding te volgen. Bij HeftruckNederland kunt u zich inschrijven voor de hoogwerker training Veilig Werken met de Hoogwerker, een training wanneer u geen ervaring heeft met het bedienen van een hoogwerker. Beschikt u na het volgen van de hoogwerker opleiding over het diploma dan kunt u de eigen veiligheid en die van anderen waarborgen.

Examen, diploma en verlenging

Alle opleidingen van HeftruckNederland rondt u af met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed gevolg ontvangt u van HeftruckNederland een diploma behorend bij de gevolgde opleiding of wij verlengen uw certificaat. Het behaalde diploma is vijf jaar geldig.

Heftruck diploma / Heftruck rijbewijs

Het is niet bij wet verplicht om een heftruck diploma (of heftruck rijbewijs) te behalen. De Arbowet eist echter wel dat u moet beschikken over ‘specifieke deskundigheid’. Wie bepaalt of u deskundig genoeg bent of hoe u die deskundigheid kunt aantonen, wordt niet aangegeven. Van u wordt echter wel verwacht dat u:

 • Een heftruck goed bestuurt en bedient
 • Zorgvuldig en geconcentreerd werkt
 • Veilige werkmethoden hanteert
 • Gevaren herkent

Heeft u het heftruck diploma behaald, dan kunt u aantonen dat u beschikt over deze specifieke deskundigheid. Dit heeft verschillende voordelen. De belangrijkste zijn dat u:

 • Beter inzetbaar bent.
 • Voldoet aan de veiligheidseisen van verzekeraars en de Arbowet
 • Veiliger en efficiënter werkt en meer controle heeft over uw transportmiddel
 • Weet hoe u incidenten en ongelukken kunt voorkomen

In alle heftruck opleidingen van HeftruckNederland komen onderdelen als veilig omgaan en werken met de heftruck zowel in theorie als praktijk uitgebreid aan de orde.

Reachtruck diploma

Voor een reachtruck gelden dezelfde regels als voor een heftruck. Een reachtruck diploma is niet verplicht, maar uw werkgever moet u wel grondige instructies hebben gegeven. Ook hier zegt de Arbowet dat u moet beschikken over specifieke deskundigheid.

Uw werkgever kan verlangen dat u over een reachtruck diploma beschikt. In de reachtruck opleidingen van HeftruckNederland wordt veel aandacht besteed aan behendigheid en veiligheid. Heeft u het reachtruck diploma behaald, dan kunt u aantonen dat u voldoende deskundig en vaardig bent om veilig te kunnen werken.

Hoogwerker diploma

De wetgever stelt dat een hoogwerker diploma niet verplicht is, ondanks dat het bedienen van een hoogwerker wordt gezien als een risicovolle taak. Toch kunt u als niet-ervaren en niet-geschoolde medewerker zichzelf en uw omgeving veel schade berokkenen. De meeste werkgevers zullen u daarom niet zonder instructies laten werken. U wordt geacht dat u:

 • Weet wat de gevaren zijn voor uzelf en voor uw omgeving
 • Bevoegd bent om met een hoogwerker te werken
 • Gezond en ouder bent dan achttien jaar
 • Deskundig bent en aantoonbare instructies heeft gehad
 • Door de bedrijfsleiding schriftelijk bent aangesteld

In de hoogwerker opleidingen van HeftruckNederland komen onderdelen als bediening van de hoogwerker en veiligheid uitgebreid aan de orde. Een werkgever kan u verplichten om over een hoogwerker diploma te beschikken. Behaalt u dit diploma, dan kunt u aantonen dat u veilig met een hoogwerker kunt werken.