Het gevaar van vakantiekrachten op de heftruck

Tijdens schoolvakanties maken werkgevers vaak dankbaar gebruik van goedkope vakantiekrachten. Een van de meest geliefde baantjes onder deze scholieren is het rijden op de heftruck. Helaas beschikken deze scholieren vaak niet over voldoende kennis om de heftruck te besturen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

De Arbowet heeft een aantal jaar geleden de leeftijdsgrens van heftruckbestuurders verlaagd naar 16 jaar. Hierdoor kunnen werkgevers eenvoudiger scholieren inzetten voor heftruckwerkzaamheden. Toch komt het geregeld voor dat deze jonge medewerkers een heftruck besturen zonder dat zij in het bezit zijn van een heftruckcertificaat. Hierdoor missen zij de benodigde kennis en vaardigheden die hier volgens de Arbowet voor vereist zijn. Door deze onkunde is de kans op een ongeluk erg groot wat veel onnodig leed met zich mee kan brengen.

Ook voor de werkgever schuilt hier een gevaar in omdat deze vervolgens voor de schade opdraait. Werkgevers zijn er immers volgens de Arbowet verantwoordelijk voor dat iedereen die een heftruck bestuurt – dus ook vakantiekrachten – beschikt over voldoende deskundigheid over dit voertuig. Door vakantiekrachten een heftruck cursus te laten volgen, wordt er daarom niet alleen veiliger gewerkt maar ook een hoop financieel leed voorkomen.