Toename dodelijke heftruckongelukken

Het aantal heftruckongelukken met dodelijke afloop is het afgelopen jaar gestegen. In voorgaande jaren kwamen er jaarlijks gemiddeld 5 mensen om bij heftruckincidenten. Tussen augustus 2009 en augustus 2010 zijn er echter 6 personen overleden na een ongeluk met een heftruck.

De meeste slachtoffers van heftruckongelukken zijn jonge mannen. Bij incidenten met dodelijke afloop zijn bovendien vaak jonge kinderen betrokken. Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit heeft aangetoond dat onveilig gedrag in de meeste gevallen de oorzaak is. De invoering van technische en organisatorische maatregelen, zoals bijvoorbeeld het heftruckcertificaat , heeft voor verbetering gezorgd. Toch is er nog steeds behoefte aan een toename van het veiligheidsbewustzijn in situaties waar gewerkt wordt met een heftruck.

De meeste heftruckongelukken worden niet gemeld bij de Arbeidsinspectie. Dit komt doordat werkgevers alleen verplicht zijn om ernstige ongelukken te melden. Bij de Arbeidsinspectie komen op deze manier jaarlijks 170 meldingen binnen. Het Letsel Informatiesysteem van de Stichting Consument en Veiligheid registreert jaarlijks echter 1600 heftruckincidenten met verwonde slachtoffers. Meer publiciteit voor het grote aantal ongelukken met heftrucks draagt bij aan een groter veiligheidsbewustzijn en meer aandacht voor de risico’s op de werkvloer.