Treinongeluk Dalfsen veroorzaakt door hoogwerker

In Dalfsen is op 23-2-2016 rond 8.45 uur een trein ontspoord door een botsing met een hoogwerker. Daarbij is een dode gevallen. De chauffeur van de hoogwerker is volgens ooggetuigen uit de hoogwerker gesprongen voor het ongeluk. Hij bleef daardoor ongedeerd.

Gewonden
Bij het ongeluk raakten zes mensen gewond. Twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Vier mensen zijn ter plaatse behandeld door hulpverleners. Zij zijn daarna naar huis gegaan. Het was volgens burgemeester Noten van Dalfsen niet druk in de trein toen het ongeluk gebeurde. Er zaten tien tot vijftien passagiers in.

Tragisch
De trein botste tegen een hoogwerker op rupsbanden. Volgens de burgemeester was die bomen aan het rooien. Een buurtbewoonster zegt dat het ongeluk gebeurde bij een bewaakte spoorwegovergang. De hoogwerker wachtte tot er een trein voorbijkwam, omdat hij zeer langzaam rijdt, en begon daarna aan de oversteek. Toen de hoogwerker halverwege was, kwam een trein aangereden vanaf de andere kant. Die reed vol tegen de hoogwerker aan.

Burgemeester Noten zegt dat er waarschijnlijk een inschattingsfout is gemaakt. “Het is echt tragisch”, zegt hij.

De trein is door het ongeluk gekanteld en ligt deels in een weiland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu zegt dat ze geschrokken is door het treinongeluk. Haar medeleven gaat uit naar alle slachtoffers en nabestaanden.

Wat deed de hoogwerker op de spoorovergang?
Hoe kan een hoogwerker, die helemaal niet op de openbare weg hoort, op een spoorwegovergang in botsing komen met een trein? Naar het ongeluk van 23-2-2016 lopen verschillende onderzoeken. Politie en justitie bekijken of de bestuurder van de hoogwerker strafbaar is. De Inspectie Leefomgeving en Transport is erbij betrokken en ook de Onderzoeksraad voor veiligheid doet onderzoek.

De hoogwerker is eigendom van een bedrijf uit Barneveld en was verhuurd aan een derde partij. De bestuurder had bij een boerderij langs het spoor een grote eikenboom gerooid. In die boom was anderhalf jaar geleden de bliksem ingeslagen en juist om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie zou ontstaan, moest de boom worden gerooid.

De hoogwerker had rupsbanden en kan maximaal een paar kilometer per uur rijden. Een dag eerder was de hoogwerker het spoor in omgekeerde richting overgestoken. Dat was zonder problemen verlopen.

Het is niet duidelijk of de hoogwerker wel op de overweg mocht rijden. Volgens directeur Hans Aarse van de branche-organisatie van hoogwerkersbedrijven IPAF mag een hoogwerker in principe niet op de openbare weg rijden. Een spoorwegovergang geldt als openbare weg. Maar hoogwerkers mogen weer wel op de openbare weg als dat nodig is om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De verschillende onderzoeken moeten de vraag beantwoorden of de hoogwerker er in dit geval mocht komen.

Cruciaal is volgens Aarse of er een goede risico-analyse is gemaakt. Is er een juiste inschatting gemaakt van de tijd die nodig is om het spoor over te steken, gezien de frequentie van de treinen? Bij Dalfsen ligt er enkelspoor en er rijden in de spits in beide richtingen vier treinen per uur. Als er geen goeie risico-analyse is gemaakt, “heeft iemand een probleem”, aldus Aarse. Dat is volgens hem niet de verhuurder, maar in principe degene die het werk heeft uitgevoerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is direct met het onderzoek begonnen. Medewerkers van de raad waren snel ter plaatse. Ze hebben op de plek van het ongeluk informatie verzameld, sporen en materiaal veiliggesteld en met betrokkenen gesproken. Hoe lang het onderzoek van de raad gaat duren is niet bekend. Doel is om lessen te trekken en aanbevelingen te doen die herhaling moeten voorkomen.

Bron: NOS