Subsidies

U wilt uw heftruck-, reachtruck- en hoogwerker chauffeurs optimaal inzetten en vindt het belangrijk dat deze medewerkers gecertificeerd zijn. Hiervoor is opleiding nodig. Opleiden kost geld. Er bestaan verschillende subsidies voor scholing van werknemers. Welke u kunt aanvragen, is afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent. We hebben de subsidieverstrekkers voor u op een rijtje gezet.

Subsidiemogelijkheden in vogelvlucht

U ziet in dit overzicht snel welke verstrekkers er zijn.

 • OOM: maximaal €750 per jaar voor een werknemer in de metaalindustrie.
 • OTIB: maximaal €1.500 per opleiding voor een medewerker in de technische installatiebranche.
 • UWV: maximaal €1.000 voor een oudere WW-gerechtigde werknemer.

Hieronder leest u meer over de subsidies, verstrekkers en voorwaarden.

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Bent u werkgever in de metaalindustrie? Dan kunt u subsidie krijgen van het fonds Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). Dit is hét opleidingsfonds voor en van bedrijven en werknemers in de metaalbewerking. OOM verstrekt de Persoonlijke Trainingstoelage (PTT). Hierbinnen vergoedt OOM 50% van de scholingskosten per werknemer, tot een maximum van €750 per jaar. Voor de PTT geldt een aantal voorwaarden. Enkele daarvan zijn:

 • U en de werknemer hebben de cursus vastgelegd in een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP).
 • Aanvraag van de PTT kan voor maximaal voor vijftien werknemers of 30% van het personeelsbestand.
 • Uw bedrijf en werknemers vallen onder de CAO-werkingssfeer van OOM.

Voor meer informatie en alle voorwaarden kijkt u op onze pagina op de website van OOM.

Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)

Heeft u een technisch installatiebedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB). Dit fonds ondersteunt werkgevers en werknemers in de technische installatiebranche bij het (verder) ontwikkelen, uitbreiden en up-to-date houden van hun kennis en vakmanschap.

OTIB kent het Project Branche Breed Opleidingen. Hieronder vallen cursussen voor heftruck, reachtruck en hoogwerker, en opleidingen voor veilig werken en veiligheidsbepalingen. OTIB vergoedt binnen deze regeling 40% van de cursuskosten met een maximum van €1.500 per medewerker per opleiding.

OTIB kent hiervoor een aantal voorwaarden. Enkele ervan zijn:

 • U moet aangesloten zijn bij OTIB en een werkgeversnummer hebben.
 • De werknemer moet beschikken over een geldig arbeidscontract.
 • De minimale duur is één cursusdag van minimaal zes scholingsuren.

Meer informatie en alle voorwaarden kunt u vinden op de website van OTIB.

UWV voor oudere werkelozen

Komt u niet in aanmerking voor een van bovenstaande subsidies? Mogelijk overweegt u om een oudere werkeloze in dienst te nemen, of u heeft dit al gedaan. Voor zijn opleiding kunt u subsidie ontvangen van het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV). UWV verstrekt de Scholingsvoucher voor 50-plussers. Hiermee ontvangt u maximaal €1.000 voor alle kosten die bij de cursus horen. Er zijn een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • De werknemer heeft deze scholing nodig om zijn functie te kunnen uitoefenen.
 • Deze persoon ontvangt een WW-uitkering en is op de eerste dag van de cursus vijftig jaar of ouder.
 • U neemt deze werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt, met een minimum van twaalf uur per week en voor minimaal drie maanden.

Meer informatie en alle voorwaarden vindt u op de website van het UWV.

Subsidies op tijd aanvragen

Voor de meeste cursussen van uw medewerker(s) moet u de bijbehorende subsidie vooraf aanvragen. Gebeurt dat niet op tijd, dan kan het zijn dat u hiervoor niet meer in aanmerking komt.