Veel gestelde vragen

Is een heftruckcertificaat verplicht?

Nee, als u werkt als hef- of vorktruckchauffeur dan is dit niet verplicht. Met een heftruckcertificaat kunt u echter wel aantonen dat u een heftruck cursus gevolgd en succesvol afgerond heeft. Volgens de Arbowet is uw werkgever verplicht is om voldoende en goede instructies te geven. Hoe die instructies eruit moeten zien, staat niet vermeld. In het algemeen wordt u geacht:

 • Uw heftruck goed te besturen en bedienen
 • Zorgvuldig en geconcentreerd te werken
 • Veilige werkmethoden te hanteren
 • Gevaren te herkennen

Is er een heftruckongeluk gebeurd dan moet uw werkgever aan de Inspecteur van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorheen de Arbeidsinspectie, kunnen aantonen dat u beschikt over specifieke deskundigheid. Uw werkgever zal u daarom regelmatig laten deelnemen aan herhalingscursussen, zodat uw kennis en rijvaardigheid op peil blijven.

Wat zijn de regels voor het besturen van een reachtruck?

Een reachtruck, een type heftruck, is een magazijnhulpmiddel dat wordt gebruikt om pallets met goederen in stellingen op te slaan of eruit te halen. Net zoals bij de heftruck moet u goede én voldoende instructies hebben gekregen om een reachtruck te mogen bedienen.

Welke heftruckcursus moet ik volgen?

HeftruckNederland biedt drie heftruck cursussen aan. Welke cursus voor u geschikt is, heeft te maken met uw ervaring en het al dan niet hebben van het heftruckcertificaat.

 • Heeft u nog geen ervaring met het besturen van een heftruck, maar moet of wilt u wel het certificaat behalen? Dan is de Heftruck Basiscursus geschikt.
 • U heeft een heftruckcertificaat dat binnenkort verloopt? Schrijf u dan in voor de Heftruck Herhalingscursus. Dit is een opfriscursus.
 • Werkt u al met een heftruck, maar u heeft nog geen certificaat? Dan volgt u de cursus Veilig Werken met de Heftruck.

Hoe kan ik het heftruckcertificaat behalen?

De Heftruck basis- en herhalingscursus en de cursus Veilig Werken met de Heftruck sluit u af met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt u van HeftruckNederland het heftruckcertificaat of wij verlengen het diploma.

Is een keuring van de heftruck verplicht?

Ja, periodieke keuring van een heftruck is verplicht. Meestal wordt een heftruck eenmaal per jaar onderzocht op technische gebreken. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Vereniging BMWT (Brancheorganisatie van importeurs en fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel) of de Vereniging VeBIT (Verenigde Bedrijven Intern Transport). Zeer zelden is een technische storing of een gebrek de oorzaak van een heftruckongeval. Verreweg de meeste incidenten of heftruckongelukken zijn te wijten aan een fout van de heftruckchauffeur of onoplettendheid van het magazijnpersoneel.

Vanaf welke leeftijd mag ik een heftruck besturen?

Om als heftruckchauffeur te mogen werken, moet u achttien jaar of ouder zijn. Bent u jonger (zestien- of zeventienjarig) dan mag u dit alleen doen onder deskundig toezicht en uiteraard pas nadat u een heftruck cursus heeft gevolgd. Anders wordt u sterk ontraden om een heftruck te bedienen.

Hoelang is een heftruckcertificaat geldig?

Heeft u het theorie- en praktijkexamen van een heftruckcursus succesvol afgesloten, dan ontvangt u van HeftruckNederland het heftruckcertificaat wat vijf jaar geldig is.

Wat doet de Inspectie SZW?

De Inspecteur Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorheen de Arbeidsinspectie, kan uw werkgever direct een boete opleggen wanneer u als heftruckchauffeur niet beschikt over specifieke deskundigheid of als u een verkeerde werkwijze hanteert. Ook u kunt beboet worden, zelfs wanneer u beschikt over een heftruckcertificaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u op gevaarlijke wijze heftruckwerkzaamheden uitvoert. Bovendien kan de Inspecteur SZW ook heftruckwerkzaamheden binnen een bedrijf stilgeleggen.

Voordelen heftruck-, reachtruck- en hoogwerker certificaat

Vrijwel alle werkgevers zullen van u als heftruck-, reachtruck- of hoogwerker chauffeur verlangen dat u gecertificeerd bent. Beschikt u over een certificaat, dan heeft dat voordelen voor zowel u als uw werkgever. De belangrijkste zijn dat u:

 • Als gecertificeerd chauffeur beter inzetbaar bent
 • Veiliger en efficiënter werkt en meer controle heeft over uw transportmiddel
 • Incidenten en ongelukken beter kunt voorkomen
 • Voldoet aan de veiligheidseisen van verzekeraars en de Arbowet

Door het vergroten van uw theorie- en praktijkinzicht en het behalen van het heftruck-, reachtruck- of hoogwerker certificaat, kunt u veiliger werken en helpt u mee het aantal bedrijfsongevallen te verminderen.

Algemene voorwaarde HeftruckNederland

U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden: Algemene Voorwaarden

Staat uw vraag er niet bij?

Klik hier voor ons contactformulier om uw vraag te stellen.